Common Name: Six-spine LeatherjacketScientific Name: Meuschenia freycinettiMaximum Size: 60cmNSW Record: kgRange: NSW, VIC, TAS, SA, WA. ...

Common Name: Yellowfin LeatherjacketScientific Name: Meuschenia trachylepisMaximum Size: 35cmNSW Record: kgRange: QLD, NSW, VIC, TAS. ...

Common Name: Eastern Blue Devilfish Scientific Name: Paraplesiops bleekeri Maximum Size: 40cm NSW Record: 0.624kg (before it became...

Common Name: Black Cod Scientific Name: Epinephelus daemelii Maximum Size: 120cm NSW Record: 81.00kg (before it became a...

Common Name: Mangrove Jack Scientific Name: Lutjanus argentimaculatus Maximum Size: 120cm NSW Record: 11.68kg Range: QLD, NSW, NT,...

Common Name: Eastern Australian Salmon Scientific Name: Arripis trutta Maximum Size: 75cm NSW Record: 7.860kg Range:  QLD, NSW,...

Common Name: Nannygai, Redfish Scientific Name: Centroberyx affinis Maximum Size: 40cm NSW Record: 0.822kg Range:  NSW, VIC, TAS....

Common Name: Snapper Scientific Name: Chrysophrys auratus Maximum Size: 120cm NSW Record: 13.221kg Range: QLD, NSW, VIC, SA,...